ท่านสามารถลงทะเบียนใช้บริการนำเข้า หรือใช้ตู้พื่นที่เก็บสินค้าเราได้ที่นี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นส่งบันทึก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะ ติดต่อกลับท่านภายใน72ชั่วโมง